본문 바로가기 주메뉴 바로가기

ART 이천시 icheon

누리집

누리집지도

이천소개

Điều lệ công dân

Điều lệ công dân

YÊU LẮM QUÊ HƯƠNG CỦA CHÚNG TA ICHEON
Đó là một nơi của cuộc sống nơi chúng ta sống và các thế hệ tương lai sẽ sống
Thiên nhiên tươi đẹp, Di tích lịch sử, Gạo màu mỡ, Gốm đặc sản, Suối nước nóng thơm
Đây là những niềm tự hào không nơi đâu có được của quê hương chúng ta vì cuộc sống tươi đẹp và vì hạnh phúc của chúng ta Tất cả chúng ta hãy cùng nhau xây dựng

  • Hãy xây dựng quê hương chúng ta trở nên một gia đình hòa thuận, người hàng xóm thân thiện, tươi tắn và trong sạch
  • Cần mẫn, tiết kiệm và giúp đỡ lẫn nhau
  • Chúng ta hãy nuôi dạy những đứa trẻ của đất nước này một cách xuất sắc và mạnh mẽ
  • Hãy chăm sóc thiên nhiên của quê hương chúng ta một cách chân thành
  • Hãy sống hạnh phúc như một đại gia đình công dân
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?